Kontakt

V prípade, že táto stránka nezodpovedala všetky Vaše otázky, pokojne sa na nás obráťte aj na týchto kontaktoch:

Koordinátorka Zdenka Podhorská:
zdenka.podhorska@plusko.net, 0948 012 638

Kontaktné údaje Pluska:

Mládežnícka organizácia (MO) Plusko

Štefánikova 47, 811 04 Bratislava (kancelária)
Lachova 32, 851 03 Bratislava (sídlo)

E-mail: info@plusko.net
Facebooková stránka: www.facebook.com/plusko.net

IČO: 36071439
DIČ: 2021625276
Číslo účtu: SK64 8330 0000 0028 0016 8169