Účastnícky poplatok

Zaujíma vás, čo všetko zahŕňa účastnícky poplatok, prečo je taký, aký je a prípadne koľko dostávajú inštruktori Pluska za prípravu, realizáciu a hodnotenie adaptačných kurzov?

Začneme odpoveďou na poslednú časť otázky. Inštruktori Pluska sú dobrovoľníkmi, čiže za adaptačné kurzy nie sú nijak finančne ohodnotení. Odmenou pre nás je dobrý pocit z dobre urobenej práce, o ktorej si myslíme, že má zmysel.

Účastnícky poplatok teda zahŕňa:
  • ubytovanie s plnou penziou + náklady na ubytovanie a stravu inštruktorov (8 ľudí v tíme) a triedneho profesora/triednej profesorky - 73€
  • doprava autobusom na miesto adaptačného kurzu a naspäť - 22€
  • použitý materiál, nákup spotrebného materiálu a prenájom materiálového vybavenia - 2,50€
  • preprava materiálu a inštruktorov na lokalitu - 2,50€
  • zabezpečenie programu inštruktormi - 0€

*Sumy sú priemerom oboch lokalít a platia pri účasti 90% študentov (priemerne 27 študentov).

Dokopy je teda účastnícky poplatok 100€.


Pokiaľ by ste Vy vedeli o niekom, kto by mal záujem sponzorsky sa podielať na adaptačných kurzoch, prosíme, skontaktujte našu koordinátorku Zdenku Podhorskú (zdenka.podhorska@plusko.net, 0911 720 367). Pokojne ju tiež kontaktujte, ak by ste mali záujem o ďalšie informácie ohľadne financovania adaptačných kurzov.