Prečo to robíme?

Prvý deň na strednej škole. Čerstvý študent tam príde, prechádza sa chodbami až kým nenájde svoju triedu. V tom lepšom prípade v nej stretne zopár ľudí zo základky.     Ale čo tí ostatní?     Kto to vlastne je?     Čo ich baví, zaujíma, akú hudbu počúvajú? Vtedy príde do triedy triedna profesorka. Ďalší nový človek. Aká bude?

S týmito ľuďmi bude tráviť čas takmer každý deň nasledujúce štyri či päť rokov. Budú sa spolu učiť, tešiť sa z úspechov aj riešiť rôzne problémy. Vieme ich však nejako podporiť, aby sa im učilo lepšie, navzájom sa viac podporili a vyriešili prípadné problémy ľahšie?

Keď sme rozmýšľali nad možným riešením, obrátili sme sa na české Hnutí GO!, ktoré má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Páčil sa nám ich prístup, prešli sme si ich dvomi školeniami a oslovili na spoluprácu Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach. Keďže sme však organizácia z Bratislavy, po troch rokoch sme našli partnerov práve v hlavnom meste - Gymnázium Jura Hronca.

Čo z toho máme?

Ďalšiu akciu, ktorá nás napĺňa. Sme dobrovoľníci a hoci na adaptačnom kurze peniaze nezarobíme, páči sa nám, čo robíme - jednoducho sme presvedčení, že je to dobré.

Ako to robíme?

Na začiatku školského roka sa vyberie celá trieda aj s triednym učiteľom na adaptačný kurz. Nie je to obyčajný triedny výlet. Adaptačný kurz Pluska má jasne stanovené ciele a aktívny program zabezpečený vyškolenými inštruktormi Pluska, ktorý smeruje k cieľom využitím zážitkovej pedagogiky. Snažíme sa, aby to bolo fun, príjemné a užitočné.

Ciele

Poskytujeme študentom neformálny priestor, v rámci ktorého sa budú môcť spoznať medzi sebou aj seba samých, nadviazať medzi sebou spoluprácu a nájsť si svoje miesto v triede. Tiež považujeme za dôležité aby študenti vnímali triedneho profesora ako súčasť triedneho kolektívu a vytvorili si s ním pozitívny vzťah.

Aby sme tieto ciele mohli naplniť, je nevyhnutné, aby sa adaptačného kurzu pre triedu zúčastnilo apoň 90% všetkých študentov v triede.

Na čo je to teda dobré?

“Teraz sme lepší kolektív ako pred 4 dňami.”

“…sme sa ako kolektív lepšie spoznali, spriatelili sa, spoznali sme aj super ľudí z teamu, zažili sme spolu nové zážitky, ktoré by sme v triede nikdy nezažili, našli sme sa s ľuďmi našej krvnej skupiny, zistili sme kto s kým asi bude (a nielen v triede, ale aj vonku), naučili sme sa navzájom si dôverovať, spolupracovať a pomáhať si.”

„Nevnímam triednu len ako učiteľku, ale aj ako človeka.“