História projektu

Adaptačné kurzy Pluska sú mladším súrodencom kurzov GO!, ktoré zastrešuje česká organizácia Hnutí GO! (www.hnuti-go.cz). Ich myšlienka sa zrodila ešte v roku 1989 v legendárnej Prázdninovej škole Lipnice, z ktorej Hnutí GO! vzišlo.

Inštruktori Pluska boli v roku 2007 na školení v Čechách aj na Slovensku a priniesli si množstvo vynikajúcich nápadov. Zároveň sa podarilo nadviazať spoluprácu s Gymnáziom Andreja Vrábla v Leviciach a tak uzrel svetlo sveta pilotný adaptačný kurz Pluska, ktorého sa zúčastnila 1.A trieda s triednym profesorom Mgr. Igorom Makom na Repišti. Kurz finančne podporila aj Európska únia – Direktoriát pre vzdelávanie a kultúru cez Program Mládež v akcii.

V roku 2008 sa nám podarilo rozšíriť množstvo adaptačných kurzov a realizovali sme ich pre dve triedy Gymnázia Andreja Vrábla – 1.B (triedna profesorka Mgr. Martina Danišová) a 1.C (triedna profesorka Mgr. Ľubica Koreneková). Jeden prebiehal v Repišti a druhý pri Počúvadlianskom jazere. Kurzy boli podporené Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom.

V roku 2009 sme plánovali zorganizovať opäť dva kurzy, nepodarilo sa však dosiahnuť minimálny počet zúčastnených žiakov v triede. Ani jeden adaptačný kurz sa preto nakoniec neuskutočnil.

Rok 2010 bol prelomový tým, že sme sa zamerali na školy v Bratislavskom kraji a nadviazali spoluprácu s Gymnáziom Jura Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave. Výsledkom boli dva úspešné adaptačné kurzy s triedami 1.B a 1.C v Dechticiach a na Repišti.

V roku 2011 sme nadviazali na úspešnú spoluprácu a adaptačných kurzov sa zúčastnili všetky prvácke triedy - 1.AG, 1.BG a 1.CG. Adaptačné kurzy sa konali v Dechticiach a Tesároch. Všetky tri prvácke triedy boli na adaptačnom kurze aj na začiatku školského roka 2012/2013.

V roku 2012 pokračovala spolupráca s Gymnáziom Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave. Spoločne sme zorganizovali adaptačné kurzy pre 3 prvácke triedy .V rámci organizácie sa do prípravy a realizácie zapojilo 26 inštruktorov zo sekcie PlusGo. Noviniek v tomto roku bolo viac. Prvý krát sa nám podarilo zorganizovať 2 kurzy už počas prvého víkendu, čo v praxi znamená, že študenti pred samotný kurzom v škole strávili iba 4 dni.  Okrem overeného ubytovacieho zariadenia v Dechticiach sme spolupracovali s pre nás novým ubytovacím zariadením Patrovec neďaleko Trenčína. Výzvou pre všetky organizačné tímy bola spoločná téma tohtoročných kurzov. Okrem nosnej myšlienky adptácie mladých ľudí v novom kolektíve a podpore pozitívneho vzťahu triedneho profesora so študentami sme tento rok otvorili otázku slobody a zopovednosti.

V rokoch 2013, 2014,2015 a 2016 sme s radosťou naďalej spolupracovali s Gymnáziom Jura Hronca na Novohradskej ulici v Bratislave a v spolupráci s našou organizáciou vznikli každý rok tri kurzy. Pokračovali sme aj v spoločnej nosnej téme všetkých kurzov, ktorou bola sloboda a zodpovednosť. Adaptačné kurzy sa uskutočnili na lokalite Patrovec (2013) a Tesáre (2014, 2015, 2016) pri Trenčíne, v Moravskom Svätom Jáne (2013, 2014) pri Kútoch, v Prašniku pri Piešťanoch (2015) a na Planinke pri Trnave (2016)