"Myseľ nie je nádoba, ktorú možno naplniť, ale oheň, ktorý možno zapáliť."
                                                                                                                (Plutarchos)

Celá prvácka trieda aj s triednym učiteľom sa ocitne na začiatku svojej štvor- alebo päťročnej púte gymnáziom ďaleko od školy aby sa všetci spoznali, každý si našiel svoje miesto v kolektíve a pripravili sa na spoločne strávený čas v škole i mimo nej.

Plné zážitkov, smiechu i praktických vecí do života.

Aby ste mali predstavu o atmosfére adaptačných kurzov, uvádzame na tejto stránke aj niektoré citácie účastníkov, ktoré nás povzbudzujú do ďalších kurzov.

Adaptačné kurzy Pluska from MO Plusko on Vimeo.